top of page

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

เราให้บริการนี้ผ่านพันธมิตรของเรา บริษัท ดับบลิวสมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับรายละเอียดการรวมและการยกเว้น โปรดดูจุดด้านล่าง:

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 : ขอบเขตการให้บริการ

ในกรณีที่ยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือไม่สามารถเดินทางได้ในประเทศไทย ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์

รับบริการตามที่แสดงไว้ในส่วนนี้

 1. ฟรีบริการรถยกทั่วประเทศไทย

 • กรณีรถเสียและไม่สามารถขับเคลื่อนได้เท่านั้น และการซ่อมเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุไม่สามารถทำได้ ทางบริษัทจะประสานงานรถยกในเครือ เพื่อเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดหรือสถานที่ที่ต้องการ ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร ส่วนเกิดคิด กิโลเมตรละ 25บาท 

 • ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ขอสงวนสิทธิ์ 1 เหตุการณ์ต่อ 1 ปลายทาง

 1. ฟรีบริการด้านกุญแจสำรอง

 •  กรณีท่านลืมกุญแจหรือล็อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ ทางบริษัทจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าบริการที่จะประสานงานนำกุญแจสำรองมาให้แก่ท่านภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร ส่วนต่างคิดกิโลเมตรละ 25 บาท (ระยะทางระหว่างจุดรับกุญแจมายังจุดเกิดเหตุ) 

 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกรถไปแก้ไขนอกสถานที่เกิดเหตุ

 • สามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 1. ฟรีบริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน

 • กรณีน้ำมันหมดกลางทาง ทางบริษัทจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าบริการเติมน้ำมัน ณ จุดเกิดเหตุเท่านั้น 

 • หากลูกค้าแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันผิดประเภท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกรถไปแก้ไขนอกสถานที่เกิดเหตุ

 • ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 1. ฟรีบริการจัมพ์แบตเตอร์รี่ฉุกเฉิน

 • กรณีที่รถสตาร์ทไม่ติด โดยมีเหตุอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีปัญหา ทางบริษัทจะดูแลท่านโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้รถสามารถขับได้

 • ทางบริษัทจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการ ค่าแรง และค่าเดินทางของช่าง เพื่อไปแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับแบตเตอรี่ลูกใหม่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยน

 • ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการคร้ังถัดไปกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มีการแนะนำให้ทำการแก้ไขในคร้ังก่อนหน้านี้แล้ว
   

 

 

 1. ฟรีบริการในการเปลี่ยนยางอะไหล่

 • กรณีรถยางแตกต้องการเปลี่ยนยางอะไหล่ ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนยางอะไหล่ ณ ที่เกิดเหตุ (ท่านต้องมียางอะไหล่พร้อมใช้งานและสามารถเปลี่ยนได้เท่านั้น) 

 • ทางบริษัทจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการในการเปลี่ยนยางอะไหล่ ณ จุดเกิดเหตุเท่านั้น แต่จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนยางหรือยางอะไหล่รุ่นพิเศษ ค่ารถยก รถสไลด์ ค่ายาง ค่าปะยาง ค่าบล็อกพิเศษ และค่าซ่อมแซมต่างๆ

 • กรณีรถของท่านเป็นรถยนต์ที่ผลิตในปี 2019 เป็นต้นไปและมีชุดปะยางฉุกเฉินมากับตัวรถแทนยางอะไหล่ ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการปะยางให้ ณ ที่เกิดเหตุ (ท่านต้องมีชุดปะยางฉุกเฉินพร้อมสำหรับปะยางได้เท่านั้น)

 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกรถไปแก้ไขนอกสถานที่เกิดเหตุ

 • สามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

ส่วนที่ 2 : ข้อยกเว้น
การบริการที่กล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในแต่ละกรณี

 1. ไม่คุ้มครองปัญหาใดๆ ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติต่างๆ

 2. คุ้มครองกรณีรถเสียหรือเสื่อมสภาพจากกการใช้งานปกติเท่านั้น

 3. การใช้บริการยกรถขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมจากการพิจารณาของทางบริษัท

 4. กรณีที่ทางบริษัทได้มีการแนะนำศูนย์บริการให้แก่ทางท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อผลการซ่อมของศูนย์บริการดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่กรณีที่อยู่ในความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 5. ทุกรายการไม่ครอบคลุมค่าอะไหล่ต่างๆ ค่าทางด่วน ค่าปะยาง ค่าเรือข้ามฝาก หรือค่าของเหลว เป็นต้น

 6. หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call center เท่านั้นไม่สามารถนำใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี

 7. ไม่คุ้มครองกรณีที่เป็นผลมาจากการขาดการดูแลบำรุงรักษารถ

 8. ไม่คุ้มครองกรณีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน เช่น การเติมน้ำมันผิดประเภทของท่าน

 9. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า

 10. ไม่คุ้มครองกรณีที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมแข่งขันความเร็ว แรลลี่ การทดสอบความทนทาน

 11. ไม่คุ้มครองกรณีที่เป็นผลมาจากที่ลูกค้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุราและยาเสพติด จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า

 12. ไม่คุ้มครองกรณีที่รถเกิดการเสียหายโดยไม่ได้เป็นผลมาจากตัวรถที่ออกมาจากโรงงานเอง เช่น มีการปรับแต่งรถ หรือเครื่องยนต์ หรือการเติมน้ำมันผิดประเภท หรือบรรทุกสินค้าเดินน้ำมัน จนเกิดความเสียหาย ไม่สามารถขับเคลื่อนได้

 13. ในกรณีที่ท่านมีการเรียกใช้บริการฉุกเฉินแล้วแจ้งสาเหตุอาการไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือทำการยกเลิกการใช้บริการโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 1 ชม. หลังจากขอรับบริการ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากท่านไม่ดำเนินการชำระภายใน 1 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการฉุกเฉินชนิดอื่นไว้จนกว่าท่านจะได้ชำระครบถ้วนแล้ว

 14. สมาร์ทชัวร์ทจะไม่รับผิดชอบในการจัดหาการบริการซ่อมบนท้องถนนหรือรถยกให้กับตัวแทนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แสดงตน

 15. หากมีการปลอมแปลงของเอกสาร ทางสมาร์ทชัวร์ทขอยุติสิ้นสุดการให้บริการฉุกเฉินบนท้องถนนโดยทันที

 16. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบดูแลรถใช้ในเชิงพาณิชย์

 17. บริการนี้จะครอบคลุมรถที่ตั้งอยู่บนถนนเท่านั้น ไม่นับรวมในตึก

 18. บริการนี้จะไม่ครอบคลุมรถที่อยู่บนทางในเขตภูเขา

ส่วนที่ 3: ความปลอดภัยของสิ่งของมีค่าของคุณ

เราขอเตือนลูกค้าให้ดูแลสิ่งของมีค่าของคุณเมื่อรถของพวกเขาเข้ารับบริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณไม่ได้ทิ้งสิ่งของมีค่าใดๆ ไว้ในรถของคุณเมื่อมีการให้บริการ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับสินค้าที่สูญหายหรือเสียหาย

bottom of page